Search
Close this search box.

Metropolis

0
Ispirato al manga del maestro Osamu Tezuka, “Metropolis” racconta una storia ambientata in una gigantesca città futuristica, abitata da classi differenti, di uomini e di robot.
Kei Kobayashi, Yuka Imoto, Kohki Okada, Tarō Ishida, Kôsei Tomita, Norio Wakamoto, Junpei Takiguchi, Takeshi Aono, Masaru Ikeda, Shun Yashiro, Toshio Furukawa, Shigeru Chiba, Masashi Ebara, Takaya Hashi, Norihiro Inoue, Rikako Aikawa, Tomohisa Aso, Michael Shitanda, Shigeru Shibuya, Tomoyuki Shimura, Tomokazu Sugita, Kenichi Suzumura, Keiichi Sonobe, Takeshi Sasaki, Susumu Chiba, Makoto Higo, Mami Koyama, Yuko Minaguchi, Rica Matsumoto, Daisuke Ryū, Takashi Yanase, Go Nagai, Yutaka Hayashi, Toshiyuki Honda, Kozue Okada, DJ Taro, Tatsuya Fukunoue, Ken Ayugai, Yusuke Suzuki

Guarda il film Metropolis in Streaming

Play Icon
Film Correlati

DEVI ESSERE REGISTRATO

REGISTRATI
Guarda e scarica qualsiasi film in alta definizione senza limiti
Gratis
  • Nessuna pubblicità
  • Streaming in 4K
  • Scarica qualsiasi film

Sei stanco di cercare sempre il nuovo indirizzo?

Cambia i DNS scaricando l’app sul tuo smartphone. È facile!

Riuscirai sempre ad accedere al sito e non avrai più problemi di visione.

Trailer: Metropolis
Riproduci video